Bł. Siostra Marta Wiecka

Błogosławiona Siostra Marta Wiecka (1874-1904)

Mając zaledwie 30 lat oddała życie za drugiego człowieka, pracownika szpitala, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus. Zaraziwszy się tą chorobą, zmarła kilka dni później.

 

Urodziła się 12 stycznia 1874 r. w Nowym Wiecu na Kaszubach, jako trzecie dziecko, spośród trzynaściorga rodzeństwa.

Mając osiemnaście lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Bardzo ceniła sobie łaskę świętego powołania i z wielkim oddaniem służyła chorym, w których zawsze widziała Chrystusa. Pracowała kolejno w szpitalach: we Lwowie, w Podhajcach, w Bochni i w Śniatynie. Pomagała bez względu na wyznanie czy narodowość. Żaden chory na jej oddziale nie umarł bez pojednania z Bogiem.

Mając zaledwie 30 lat oddała życie za drugiego człowieka, pracownika szpitala, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus. Zaraziwszy się tą chorobą, zmarła kilka dni później. Od tej pory ludzie nie przestają się modlić na Jej grobie, który znajduje się na śniatyńskim cmentarzu (obecnie Ukraina). Otrzymują za Jej wstawiennictwem wiele łask. Nazywają ją Mateczką, która wszystkim pomaga.

W dzisiejszych czasach Jej grób stał się symbolem ekumenizmu, gdyż modlą się przy nim ludzie różnych wyznań i narodowości.

Ten nieustający kult przy Jej grobie wpłynął na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego w czerwcu 1997 roku. W grudniu 2004 roku papież Jan Paweł II promulgował dekret o heroiczności cnót Siostry Marty Wieckiej. Ojciec św. Benedykt XVI w lipcu 2007 roku zatwierdził dekret o uznaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu Siostry Marty.

Ufamy, że Beatyfikowana w dniu 24 maja 2008 roku we Lwowie, tym bardziej będzie o nas pamiętać i wypraszać potrzebne łaski.

W uroczystości beatyfikacyjnej we Lwowie uczestniczyła grupa pielgrzymów z Łęgowa, którzy mają szczególny tytuł do modlitwy za wstawiennictwem Błogosławionej Marty Wieckiej, gdyż na terenie parafii (w Rusocinie) mieszka krewna Błogosławionej, Maria Jankowska, z domu Wiecka.

Free Joomla! template by Age Themes

            *