O. Urban Müller, kompozytor

Offertorium Urbana Müllera wykonuje Cappella Gedanensis pod dyr. Rafała Kłoczko (nagranie na żywo dokonane w Łęgowie).

Muzykolog, ks. dr  Janusz Jasiewicz, przesłał nam następującą notkę biograficzną o. Urbana Müllera:

Urban Müller urodził się 30 sierpnia 1728 roku w Pasłęce koło Braniewa. Otrzyma na chrzcie imię Franciszek. W Seminarium Jezuickim w Braniewie studiował filozofię, teologię i muzykę. W tamtejszym internacie, zwanym „bursa musicorum” był pierwszym organistą.

Do Oliwy przybył 23 lipca 1749 roku, a w styczniu 1750 roku wstąpił do klasztoru. 21 marca 1751 roku, na uroczystość św. Józefa, złożył w Oliwie śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1753 roku. Prawdopodobnie po studiach zagranicznych otrzymał tytuł doktora filozofii. Podpis z takim tytułem pochodzi z roku 1767.

Czas pobytu o. Urbana Mullera w Oliwie poświęcony był w głównej mierze grze na organach i komponowaniu muzyki kościelnej. Zachowało się 27 dzieł względnie odpisów jego kompozycji. Znajdują się one w Pradze, Częstochowie, Pelplinie, Świętej Lipce i Barczewie. Są to m. in. Msze, ofertoria, litanie, arie, duety. O ich znakomitym poziomie artystycznym świadczą opinie współczesnych Mulleerowi gdańskich muzyków i krytyków muzycznych.

J.Hingelberg w swojej publikacji z 1785 roku: „Ueber Danziger Musik nnd Musiker”, surowo oceniając ewangelicką muzykę kościelną Gdańska, jak i muzykę figuralną Kościoła katolickiego, z wielkim uznaniem wypowiada się o grze organowej, a szczególnie o kompozycjach cystersa z Oliwy: „Urban skomponował kilka mszy, w tym szczególnie jedno Requiem w całkowicie nowoczesnym stylu, pełnym kunsztu, z poważnym, odpowiadającym liturgii śpiewem”.

Na rękopisie kompozycji znajdującym się w Bibliotece klasztoru O.O.Jezuitów w Świętej Lipce znajduje się dopis: „pro sepultura authoris”. Czy wspomniane Requiem zostało wykonane zgodnie z wolą kompozytora na jego pogrzebie trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, ponieważ wiarygodne źródła na ten temat milczą.

Wszystkie utwory Mullera noszą wyraźne ślady okresu przejściowego między barokiem a stylem klasycznym. Kompozytor stosuje w nich zarówno technikę koncertującą, polifoniczną strukturę, jak i homofoniczną formę pieśni. Jego twórczość wyraźnie przynależy do wczesnego klasycyzmu, łączącego stare tradycje barokowe ze zdobyczami nowymi.

                            (Wspólny motyw muzyczny w utworze Müllera [u góry] i Haydna [u dołu]) 

Oprócz działalności muzycznej piastował o. Urban Müller w latach 1767 – 1774 urząd zarządcy spichlerza, a w latach 1774 – 1779 urząd przeora.

W 1780 roku objął stanowisko proboszcza we wsi klasztornej Łęgowo. Tam też zmarł w roku 1799. Miejsce pochówku nie jest znane. Być może jest nim niedawno odkryta krypta pod prezbiterium kościoła parafialnego w Łęgowie.

(Akt zgonu o. Urbana Müllera)

 

Free Joomla! template by Age Themes

            *